Jaime Cepero in 'Smash'

Photos of Jaime Cepero in 'Smash'

The Cast of Smash
The Cast of Smash
NBC