Chris D'Elia in 'Whitney' Season 1

Photos of Chris D'Elia in 'Whitney' Season 1

Chris D'Elia in 'Whitney' Season 1
NBC