Ashley Greene celebrates her birthday at Planet Hollywood

'Twilight' star Ashley Greene celebrates her birthday at Prive inside the Planet Hollywood Resort Hotel Casino in Las Vegas

Ashley Greene celebrates her birthday at Prive inside the Planet Hollywood Resort Hotel CasinoLas Vegas, Nevada - 20.02.09
Ashley Greene celebrates her birthday at Prive inside the Planet Hollywood Resort Hotel CasinoLas Vegas, Nevada - 20.02.09
wenn.com