Ashley Tisdale shopping in Kitson on Robertson Blvd.West Hollywo

Ashley Tisdale shopping in Kitson on Robertson Blvd.West Hollywood, California - 19.03.08

Ashley Tisdale shopping in Kitson on Robertson Blvd.West Hollywood, California - 19.03.08
Ashley Tisdale shopping in Kitson on Robertson Blvd.West Hollywood, California - 19.03.08
Wenn Photos