Jaime Cepero Photos

Photos of Jaime Cepero from Smash

The Cast of Smash
The Cast of Smash
NBC