Season 9

Photos of Sara Ramirez in Season 9

Sara Ramirez
Sara Ramirez
ABC