Katherine Heigl 2005 ABC Winter Press Tour Party Arrivals

Katherine Heigl 2005 ABC Winter Press Tour Party Arrivals

Katherine Heigl 2005 ABC Winter Press Tour Party   Arrivals
Katherine Heigl 2005 ABC Winter Press Tour Party Arrivals
Glenn Harris / PR Photos