Ashley Benson leaving Katsuya restaurant

Ashley Benson leaving Katsuya restaurant in Hollywood Los Angeles on March 7, 2011.

By Joanna Martinez
Ashley Benson seen leaving Katsuya restaurant with a friend in Hollywood
Ashley Benson seen leaving Katsuya restaurant with a friend in Hollywood
WENN