Iron Chef Bobby Flay vs. Morou Ouattara

Season 3, Episode 10 -  Air Date: 7/10/2006
0 Ratings

Synopsis

Theme: Frozen Peas <br> Chefs: Iron Chef Bobby Flay battles against Chef Morou Ouattara