Iron Chef Masaharu Morimoto vs. Tom Douglas

Season 2, Episode 10 -  Air Date: 11/6/2005
0 Ratings

Synopsis

Theme: Wild Salmon <br>Chefs: Iron Chef Morimoto vs Tom Douglas