Ashton Moio

 

Biography

Ashton Moio plays Rico on ABC Family's teen drama Twisted.
 

Gender

Male