Erika in 'The Bachelor' Season 16

Photos of Erika in 'The Bachelor' Season 16

Ben Flajnik and Erika
Ben Flajnik and Erika
ABC